Så söker du plats

Vill du ställa dig i kö för boende hos Nockebyhöjden gör du det via din stadsdels bistånshandläggare när du har fått ett biståndsbeslut.

Kommunikationerna till Nockebyhöjdens vård- och omsorgsboende är mycket goda med spårvagn, bussar och närhet till tunnelbana.

SVPH