Om SVPH

Stiftelsen Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux (SVPH) erbjuder seniorboende för dig som har fyllt 55 år i hyreslägenheter. Lägenheterna finns i tre anläggningar i Bromma och Fredhäll, med sammanlagt drygt 500 lägenheter. Dessutom bedriver SVPH biståndsbedömt vård- och omsorgsboende i Bromma med 67 platser, varav 47 i demensboende.

Vår vision är att vara ett föredöme för ett tryggt och glädjerikt boende. Vår verksamhetsidé är att erbjuda hyreslägenheter i en tilltalande miljö där det friska åldrandet förstärks genom aktiviteter, trivsel, trygghet och god service.

Verksamheten utgår från de tre ledorden:
Trygghet: Stödja och uppmuntra varandra samt följa de rutiner, regler och policys som finns. Ett gott omhändertagande ger trygghet.
Glädje: Vara positiv och bidra till en god trivsel. Visa uppskattning och vara vänlig samt delaktig i ett gott samarbete. Fokusera på det som fungerar
Omtanke: Vara hjälpsam och uppmärksam på behov. Visa vänlighet och respekt och att vi bryr oss om varandra.

I en nära social gemenskap erbjuds i seniorboendet aktiviteter i såväl hyresgästernas som SVPH:s regi. Den dagliga måltiden, som tillagas av duktiga kockar i våra egna kök, har stor betydelse för gemenskapen. Vård- och omsorgsboendet utgår från människans olika behov med empatisk människosyn som tar tillvara boendes och anhörigas tankar, känslor och behov. Målet är att den boendes livskvalitet ska präglas av ledorden trygghet, omtanke och glädje, genom medarbetarnas personliga bemötande och kompetens.

Läs vidare

SVPH