OM SVPH

Stiftelsen Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux

De grundläggande tankarna kring SVPH är lika aktuella idag som de var vid grundandet 1862. Idag är ledorden: trygghet, glädje, omtanke alla omsatta i praktisk handling. SVPH är en modern och väl fungerande verksamhet i tiden som omsätter Charlotte von Schwerins grundläggande tankar i praktisk handling.

Om SVPH och vår historia

Juldagen år 1862 samlade Charlotte von Schwerin sina barn och barnbarn omkring sig. Hon hade länge funderat kring ensamma kvinnor och hur deras situation ofta försvårades när de blev äldre. Tänk om man kunde skaffa dem ett eget hem med varma rum, kärlek och omvårdnad.

Reaktionen hos barnbarnen blev omedelbar och en riksdaler och 50 öre samlades snabbt ihop. Dessutom bestämde sig barnen för att genast börja sy, baka, snickra och ställa till med dock-basar. Grunden till SVPH var lagd.

Det har gått mer än fem generationer sedan dess. Vi lever idag i en helt annan värld än Charlotte von Schwerin och hennes barn och barnbarn gjorde. Mycket har hänt i samhället med ökad välfärd och en förändrad kvinnosituation samt allmän ålderspension. Förändringar, som innebär att SVPH välkomnar så alla personer 55+ som vill ställa sig i lägenhetskön och bidra med sina egna erfarenheter för att skapa en god gemenskap och ett aktivt seniorboende med trivsel och trygghet.

De grundläggande tankarna kring SVPH är lika aktuella idag som de var juldagen 1862. Idag är ledorden: trygghet, glädje, omtanke alla omsatta i praktisk handling. SVPH är en modern och väl fungerande verksamhet i tiden som omsätter Charlotte von Schwerins grundläggande tankar i praktisk handling.

Ledningsgrupp och organisation

Susanne Jidesten
VD
susanne.jidesten@svph.se

Anna Möller Wiedenborg
Chef för administrativa avdelningen
anna.moller@svph.se

Jonas Allenbrant
Chef för serviceavdelningen
jonas.allenbrant@svph.se

Dinka Bilic
Chef för vård- och omsorgsavdelningen
dinka.bilic@svph.se

Anders Ståhl
Chef för fastighetsavdelningen
anders.stahl@svph.se

Styrelse

Ingrid Sundström
Ordförande

Jan Lindman
Kassadirektör

Karin Friman
Ledamot

Fredric Landell
Ledamot

Joakim Larsson
Ledamot

Björn Svärdling
Ledamot

Elisabet Wennlund
Ledamot

Vårt miljöarbete

För att lyfta miljöfrågorna inom SVPH, finns en deltidsanställd miljösamordnare. Här presenteras några av de arbeten som genomförts för hyresgäster, boende och medarbetare såväl inomhus som utomhus.

 • Källsortering av matavfall i alla seniorboenden – Nockebyhöjdens vård- och omsorgsboende arbetar med att minska matsvinnet i samarbete med köket. I köken mals matavfall från matsalarna ner i en avfallskvarn, där resterna mixas för att sedan återvinnas till biogas och fjärrvärme.
 • Solpaneler – På huvudkontorets tak har solpaneler monterats under försommaren 2021. Den årliga produktionen ligger på ca 75 000 kWh. Invigning skedde den 29 september 2021 av ordföranden (se bild).
 • Armaturer – Inomhus byts alla takarmaturer successivt ut till lågenergilampor (LED-belysning).
 • Bilpool – Elbil för medarbetare (natt) och hyresgäster (dagtid) finns för anläggningarna i Bromma.
 • Växtbäddar – I samband med renoveringen av Bromma Strand tillskapades en anläggning för att rena dagvattnet via växtbäddar utanför den ena fastigheten. Projektet har bekostas med medel från Naturvårdsverket.
 • Elcyklar – Medarbetarna har tillgång till elcyklar för enklare transporter eller för att ta sig mellan anläggningarna i Bromma och Fredhäll. Hyresgästerna kan låna el-cykel på expeditionerna.
 • Ängsmark –  ”Hjärtats äng” har anlagts i anslutning till kolonilotterna vid Nockebyhus. Det är en ängsmark med olika blommor och gräsarter som bland annat gynnar bin och fjärilar, något som även är bra för bikuporna i Nockebyhus.

SVPH i omvärlden

SVPH erbjuder hemtjänst i Fredhäll
Från den 1 januari 2023 erbjuder Stiftelsen Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux (SVPH) möjlighet att välja hemtjänst för personer med biståndsbeslut som bor i kvarteren runt SVPH:s seniorboende på Fredhällsgatan 12. För aktuella adresser se nedan.

SVPH har mångårig erfarenhet av att bedriva hemtjänst med hög kvalitet i sina egna seniorboenden i Nockeby och Fredhäll.

 • Vi är glada över att kunna utöka vårt uppdrag och erbjuda hemtjänst till fler personer som bor i Fredhäll, säger chefen för serviceavdelningen Jonas Allenbrant.

Mer information lämnas av hemtjänstchef Eva Bartholdsson, tel. 070 4180041.

Aktuella adresser för utökad hemtjänst är:

 • Fredhällsgatan 1, 3, 5, 7, 9, 11
 • Messeniusgatan 4, 6
 • Stagneliusvägen 60
 • Frödingsvägen 1–8 samt 10, 12, 14
 • Orvar Odds väg 1, 3, 5, 7
 • Rålambsvägen 66A, 66B

Övrigt i omvärlden
SVPH är partner i Ideell Arena, ett samarbete mellan idéburna organisationer vars verksamhet bygger på erfarenhetsutbyte och ömsesidigt lärande och vars fokus är att utveckla ledarskap och styrning i den ideella sektorn. SVPH är också medlem i Fastighetsägarna och har kollektivavtal med Vårdföretagarna/Almega.

Vänförening

Vänföreningen till Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux är en ideell förening, vars övergripande uppgifter är
– att stödja Stiftelsen Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux,
– att föreslå ledamot att ingå i Stiftelsens styrelse samt
– att välja lekmannarevisor för Stiftelsen för ett år.
Du som önskar bli medlem ska skicka e-post till: vanforeningensvph@gmail.com och ange namn, fullständig postadress, e-postadress och personuppgifter (ååmmdd) samt inbetala årets medlemsavgift 100 kronor till bankgiro nr 5640-2845.
När avgiften inkommit noteras du som medlem. Medlemsavgiften ska förnya årligen , utan anmaning, för att du ska kunna kvarstå i föreningen.

Kontakta vanforeningensvph@gmail.com vid eventuella frågor.