Vård och omsorg

Nockebyhöjdens vård- och omsorgsboende invigdes 2005 och ligger i anslutning till Nockebyhus i natursköna Bromma och inrymmer SVPH:s särskilda boendeformer.

Vård- och omsorgsboendet utgår från människans olika behov med en empatisk människosyn som tar tillvara boendes och anhörigas tankar, känslor och behov. Vårt mål är att den boendes livskvalitet ska präglas av trygghet, omtanke och glädje genom personalens personliga bemötande och kompetens.

Vård- och omsorgsboendet har möjlighet att ta emot 67 personer. Här finns fem avdelningar med demensinriktning för 47 personer och en avdelning för somatiskt boende för 20 personer.

Besöksstopp med anledning av coronaviruset och Covid-19

Folkhälsomyndigheten har höjt risknivån för samhällspridning av coronaviruset till den högsta. För att skydda våra boende är besök tillsvidare inte tillåtet.Beslutet är fattat av Stockholms stad 18 mars 2020. Läget omprövas kontinuerligt.

Besöksstoppet en försiktighetsåtgärd för att inte få in smittan i verksamheten. Det är särskilt viktigt då våra boende tillhör en känslig riskgrupp. Besöksstoppet gäller även sådana tjänster som fotvård, frisör och tandvård (munhälsobedömning) m.m.

Vi ber om din förståelse. Naturligtvis kommer vi att hjälpa dig och din närstående att komma i kontakt med varandra per telefon eller digitalt.

Undantag

Undantag görs självklart för besök till boende som befinner sig i livets slutskede.
Undantag kan också göras vid andra extraordinära situationer.

Särskilda regler gäller för personer med antikroppar mot Covid-19, läs här:
Besök för personer med antikroppar till Nockebyhöjdens vård- och omsorgsboende

Läs vidare

SVPH