SVPH - Hemtjänst - Seniorboende

Vår hemtjänst

SVPH – Sällskapet vänner till Pauvres Honteux – är en idéburen stiftelse som erbjuder ett aktivt, meningsfullt och bekvämt sätt att bo som senior. Sedan över 30 år tillbaka erbjuder vi också hemtjänst på uppdrag av Stockholms stad. Hemtjänsten bedrivs i våra egna anläggningar i Bromma Strand, Nockebyhus och Fredhäll samt på Josephinahemmet i Blackeberg. I Fredhäll erbjuder vi också hemtjänst till personer som bor i kvarteren runt vår anläggning.

Kontakta oss

Ett gott bemötande

Att du blir och känner dig väl omhändertagen är mycket viktigt. Tack vare ett respektfullt bemötande, av utbildad och erfaren personal som du känner igen, skapas både trygghet och delaktighet. På SVPH får du den hjälp du behöver utifrån ditt biståndsbeslut.

Om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte själv klarar av din vardag har du rätt till hemtjänst – från hjälp med enklare sysslor några timmar per månad, till omfattande omsorg flera gånger om dygnet – utifrån dina individuella behov.

Hemtjänsten består dels av serviceinsatser som till exempel städning, matlagning och tvätt, dels av personlig omvårdnad som till exempel hjälp att duscha, byta om och förflytta sig. Vilken hjälp du har rätt till framgår i biståndsbeslutet.

För att få hemtjänst krävs ett biståndsbeslut från din stadsdel. En handläggare utreder dina behov av hemtjänst och fattar ett biståndsbeslut om vilken hjälp du har rätt till.

Avgiften för hemtjänsten beror på dina inkomster och tillgångar (till exempel pension och annat sparande), din bostadskostnad och vilken slags hjälp du behöver. Maxavgiften, oavsett vad du har för inkomst och tillgångar, är 2 359 kronor i månaden (2023).

När du fått ditt biståndsbeslut kan du själv välja vem du vill ska utföra hemtjänsten. Vi hoppas förstås att du väljer oss. Din biståndshandläggare måste hålla sig neutral och får inte rekommendera eller premiera någon särskild utförare.

Så ansöker du om hemtjänst

Det är kommunens biståndshandläggare som tar beslut om och hjälper dig att få hemtjänst, men det första steget behöver du ta själv.

1

Kontakta äldreomsorgen

Ring 08-80 65 65 eller skriv till aldredirekt@stockholm.se och be om att få komma i kontakt med en biståndshandläggare.

2

Boka tid för personligt möte

En biståndshandläggare tar kontakt och bokar tid för ett personligt möte, för att få en bild av dina behov som underlag för beslut. En anhörig eller vän får gärna vara med.

3

Välj vem du vill anlita

När du har fått ditt biståndsbeslut kan du välja en utförare som passar dina önskemål och har avtal med staden.

Vi ser till hela människan

Inom vår hemtjänst utgår arbetet från ett salutogent förhållningssätt. Det innebär bland annat att vi fokuserar på det positiva och stödjer dig i att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. På SVPH ser vi till hela människan och bidrar till att skapa en tillvaro som blir både meningsfull och hanterbar.

Kvalitet och kontinuitet

När du väljer SVPH:s hemtjänst får du en fast omsorgskontakt som ansvarar för att tillgodose dina önskemål utifrån ditt biståndsbeslut. Vi upprättar en individuell genomförandeplan och för daganteckningar, följer upp och utvärderar regelbundet.

Våra medarbetare har stor erfarenhet och kompetens inom omvårdnad. All tillsvidareanställd personal är utbildade undersköterskor och har genomgått Silviahemmets demensutbildning. Vi värnar om varandras trivsel och välmående, och eftersom vi är en stiftelse stannar allt överskott i verksamheten.

Närhet som skapar trygghet

För oss är det viktigt att kunna vara flexibla i vårt arbetssätt. Genom att hjälpa varandra och ta gemensamt ansvar, lyckas vi utföra våra arbetsuppgifter och nå våra mål.

En stor fördel med vår hemtjänstverksamhet är att den bedrivs alldeles i närheten av våra gästers boende, både i våra egna anläggningar och för dem som bor i kvarteren runt vår fastighet i Fredhäll. En närhet som skapar trygghet.

SVPH - Om SVPH - Där livet fortsätter - Seniorboenden och vårdboenden i Bromma, Fredhäll och Nockeby - Om oss

Kontakta oss för mer information

Vi berättar gärna mer om oss för dig eller för en närstående som ska ansöka om hemtjänst.
Välkommen!

SVPH - Lediga tjänster - Söker hemtjänstchef
SVPH Hemtjänst Bromma Strand

Nockeby kyrkväg 60, brommastrand@svph.se tfn: 070-418 00 67

SVPH Hemtjänst Nockebyhus

Nockeby Backe 8, nockebyhus@svph.se tfn: 070-418 00 54

SVPH Hemtjänst Fredhäll

Fredhällsgatan 12, fredhall@svph.se tfn: 070-418 00 68

SVPH Hemtjänst Josephinahemmet

Drachmannsgatan 2 och 4, tfn: 076-187 08 64

Vad tycker andra om oss

I Socialstyrelsens årliga undersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen” – där resultaten från vår verksamhet jämförs med resultaten från motsvarande verksamheter – får vi genomgående väldigt höga betyg. Inte minst inom områden som handlar om att ta hänsyn till åsikter och önskemål, om hur hjälpen ska utföras och förtroende för personalen. Att vi får så höga betyg vad gäller just bemötandet är någonting vi är mycket stolta över.

SVPH - Vård- och omsorgsboende - Nockebyhus - Att bo hos oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fyll i din mejadress och tryck på sänd så får du nyheter om oss och vår verksamhet. Du kan också följa oss på Instagram.