SVPH - Seniorboende i Bromma och Fredhäll i Stockholm - Nyheter

Information om behandling av personuppgifter

Integritetspolicy

Information om behandling av personuppgifter

Stiftelsen Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux, SVPH, org. nr 802481 – 2581 (”vi”, ”oss” och ”vår”), med adress Nockeby Backe 8, 168 40 Bromma, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. I det här dokumentet beskriver vi hur vi samlar in, behandlar och skyddar dina uppgifter i enlighet med gällande lagstiftning samt från den 25 maj 2018 enligt den nya EU-lagstiftningen. Tillhandahållandet av dina personuppgifter är i vissa fall ett avtalsenligt krav eller har en rättslig grund. I den mån du inte tillhandahåller dina personuppgifter till oss kan det inverka på våra möjligheter att uppfylla avtalet med dig.

Vi samlar in uppgifter om dig när du:

 • registrerar dig som användare av våra tjänster
 • prenumererar på vårt nyhetsbrev
 • använder andra webb- eller mobiltjänster
 • skickar e-post eller lämnar kontaktförfrågan
 • ingår ett hyresförhållande
 • söker arbete
 • ingår ett anställningsförhållande
 • ingår ett kund- eller leverantörsförhållande
 • ansöker om medlemskap i föreningen.

Vi behandlar personuppgifter för

Vi behandlar personuppgifter huvudsakligen för att administrera förfrågningar och anställningsförhållanden, lägenhetskön, hyresförhållanden, kund- och leverantörsförhållanden, kunna informera och skicka information via t.ex. nyhetsbrev samt administration av medlemskap. Utöver detta kan det finnas ytterligare ändamål som anges vid tidpunkten när dina uppgifter samlas in. Vi samlar också in personuppgifter för att kunna fullgöra våra lagenliga och avtalsenliga förpliktelser.

Vilka uppgifter samlar vi in?

De uppgifter som vi behandlar varierar beroende på vilka tjänster som du använder. En del av uppgifterna lämnar du direkt till oss och andra får vi genom cookies och liknande teknik när du besöker oss på digitala media.

Beroende på vilka tjänster som du använder, kan vi inhämta och behandla följande uppgifter: För- och efternamn, adress- och postadress, land, e-postadress, telefonnummer, ålder och/eller personnummer, användarnamn och lösenord från våra digitala tjänster, betalningsuppgifter (bank, autogiro), fotografier eller videoklipp.

Genom att ge ditt samtycke kan du själv påverka vilka uppgifter som vi samlar in. Vissa uppgifter har dock en laglig grund där vi har en rättslig förpliktelse att samla in uppgifter, till exempel ett hyresförhållande. Andra uppgifter samlas in med stöd av en intresseavvägning, till exempel informationsutskick.

Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter

Med vårt berättigade intresse som grund behandlar vi personuppgifter för flera ändamål, t.ex.

 • för att skicka information via nyhetsbrev
 • för att rekrytera personal
 • för att marknadsföra och informera personer som är registrerade i vår lägenhetskö.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan komma att delas med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. Vi lämnar ut dina personuppgifter till IT-leverantörer, samarbetspartners och underleverantörer.

Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till följande aktörer som själva är personuppgiftsansvariga för sin behandling av dina personuppgifter: Skatteverket, Stockholms stad, Stockholms läns landsting, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Arbetsmiljöverket.

Ingen överföring av personuppgifter sker till tredje land.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Personuppgifter som vi behandlar i syfte att fullgöra vårt avtal med dig behandlas som utgångspunkt under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera avtalsförhållandet, utöva våra rättigheter och fullgöra våra åtaganden i förhållande till dig. För att uppfylla lagkrav, för att du har lämnat ditt samtycke till det eller för att vi har rätt att göra så enligt en intresseavvägning kan vi dock komma att spara dina personuppgifter under en längre tid i enlighet med nedan:

 • Forskningsändamål: Journaler avseende personer födda den 5:e, 15:e och 25:e varje månad sparas enligt Journallagen. Styrelse- och årsmötesprotokoll sparas för möjlighet till framtida historisk forskning.
 • Intresseanmälan för ledig hyreslägenhet – högst 12 månader enligt av SVPH fastställd rutin för inflyttningsprocess.
 • Anhöriginformation till hyresgäst – sparas i tre månader efter avflyttning för att kunna kontakta anhörig vid ev. administrativa frågor rörande hyresgästen.
 • Anhöriginformation till vård- och omsorgsboende – högst 12 månader efter att den boende flyttat/avlidit för att kunna bistå med bl.a. eftersändning av post.
 • Information om hyresgäst – tre månader efter avflyttning för att kunna kontakta gästen vid ev. administrativa frågor.
 • Leverantörsinformation/avtal sparas 12 månader efter avtalets utgång.
 • E-post – sparas i tolv månader och rensas därefter automatiskt enligt fastställda rutiner.

Information om cookies på webbplatsen

Vi använder cookies på vår webbplats. Det är små textfiler som lagras på din digitala enhet när du använder webbplatsen, för att exempelvis underlätta vissa funktioner såsom navigering. SVPH använder s.k. sessionscookies som sparas temporärt på din dator och används för att hålla reda på inställningar under besöket på en webbsida, bl.a. registrerar att webbläsaren kan ladda ner filer och håller i minne att användaren är inloggad. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare. Om du tackar nej till cookies på webbplatsen så fungerar inte ett antal tjänster och funktioner på webbplatsen.

Cookies används på webbplatsen för att samla in statistik genom webbanalysverktyget Google Analytics, som registrerar information om hur besökarna använder webbplatsen. Informationen sparas i ungefär en dag för att vi ska veta hur många besökare webbsidorna har.

Dina rättigheter

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att när som helst återkalla hela eller delar av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter med effekt från och med att återkallelsen är gjord.

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Kontakta oss

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss på: SVPH Huvudkontoret Nockeby Backe 8 168 40 Bromma E-post: info@svph.se

Denna information om behandling av personuppgifter fastställdes av SVPH den 14 maj 2018, reviderad 1 april 2020.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fyll i din mejadress och tryck på sänd så får du nyheter om oss och vår verksamhet. Du kan också följa oss på Instagram.