SVPH - Vård- och omsorgsboende - Visselblåsning

Visselblåsning

Information om visselblåsarlagen

I december 2021 fick Sverige en ny visselblåsarlag som innebär att alla medarbetare ska ges förstärkt skydd om anonymitet om de anmäler missförhållanden eller oegentligheter hos sin arbetsgivare (s.k. visselblåsningsärende). Det är således bara personer verksamma på SVPH som omfattas av visselblåsarlagen men även t ex konsulter och praktikanter inkluderas.

För detta ändamål samarbetar SVPH företaget PwC som också är först i ledet att bedöma om ett ärende är en visselblåsning. En ”visselblåsare” kan välja om den vill ta kontakt med sin chef eller annan ansvarig funktion eller kontakta anlitad extern aktör. Internt hos SVPH finns en funktion som är mottagare av ärenden men hit når informationen först efter att ärendet hanterats av PwC. Denna funktion kommer aldrig ges några uppgifter om namn på visselblåsare utan endast nödvändig information som underlag för fortsatt utredning.

En anmälan kan lämnas muntligen, digitalt via en länk, via telefon eller genom ett fysiskt möte. För att komma till visselblåsarfunktionen klicka på knappen. 

Till visselblåsarfunktionen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fyll i din mejadress och tryck på sänd så får du nyheter om oss och vår verksamhet. Du kan också följa oss på Instagram.