Medarbetare

Vård- och omsorgsboendet leds av avdelningschef och biträdande avdelningschef.

Undersköterskor och sjuksköterskor är i tjänst hela dygnet. Läkare kommer varje vecka. Vi har paramedicinsk personal (arbetsterapeuter och fysioterapeuter), egna lokalvårdare och tvättpersonal.

SVPH är Silviacertifierade, vilket innebär att alla medarbetare har fått en grundutbildning i demenskunskap. Hos oss finns även Silviautbildade sjuksköterskor och en Silviautbildad fysioterapeut.

SVPH