Medarbetare

Vård- och omsorgsboendet leds av avdelningschef och biträdande avdelningschef.

Undersköterskor och sjuksköterskor är i tjänst hela dygnet. Läkare kommer varje vecka. Vi har paramedicinsk personal (arbetsterapeuter och fysioterapeuter), egna lokalvårdare (för gemensamma utrymmen) och tvättpersonal.

SVPH är Silviacertifierade, vilket innebär att alla medarbetare har fått en grundutbildning i demenskunskap. Hos oss finns även Silviautbildade sjuksköterskor.

SVPH