Måltider

Måltiderna är ett viktigt inslag under veckans alla dagar. De erbjuder tillfälle till lugn samvaro men också till mycket skratt och samtal. Måltiderna får ta tid. Personalen äter tillsammans med de boende och finns till hands vid bordet för hjälp och stöd. Maten tillagas i ett närbeläget kök och är säsongsanpassad. Det finns olika rätter att välja mellan och vid behov anpassas kosten individuellt.

Vi eftersträvar en hemlik och inbjudande miljö. Under helgerna dukas det extra fint och vid högtider, såsom den årliga Nobellunchen,  serveras vin för den som önskar.

Närstående är välkomna att delta i måltiden efter att man i förväg har anmält sin närvaro. Vi kan då beställa en extra portion till en rimlig kostnad för den närstående.

Frukost serveras mellan kl. 8 – 10
Lunch serveras kl. 13.00
Middag serveras kl. 17.30

Mellanmål och kvällsmål serveras när den boende så önskar

Meny vecka 25 Nockebyhöjden

Meny vecka 26 Nockebyhöjden

Meny vecka 27 Nockebyhöjden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVPH