Kontakta oss

Avdelningschef för vård- och omsorgsavdelningen
Dinka Bilic
e-post: dinka.bilic(at)svph.se
tfn 08-579 777 41

Biträdande avdelningschef
Anette Blomquist
e-post: anette.blomquist(at)svph.se
tfn 08-579 777 42

Växel: 08-570 777 00

Besöksadress:
Nockebyhöjdens vård- och omsorgsboende
Backskåran 9
168 40 Bromma

SVPH