Aktiviteter

Stimulans, samvaro och aktiviteter.

Samtliga boende har tillgång till stimulans, träning och samvaro utifrån personens egna förutsättningar och önskemål. Arbetsterapeut och fysioterapeut leder bland annat sång- och musikstunder, bakning, dansterapi, frågesport, boule, sittgympa, högläsning, cykelturer och annan fysisk aktivitet och träning. Vi lagar lunch och tillsammans äter vi det som vi lagat, vi bakar med efterföljande café, vi sår, planterar, vårdar och skördar i vår trädgård. Vi uppmärksammar helger och högtider. Vi ordnar grillfester, fredagsdrink och andra festligheter efter säsong.

Det finns ett flertal uteplatser och promenadstråk. Den som vill kan alltid få komma ut i friska luften. Under sommaren 2022 planeras också ett utomhusgym att tillkomma, som är anpassat för de boende.

Aktiviteterna erbjuder möjlighet att ge dagen ett meningsfullt innehåll. De ska vara begripliga och hanterbara och erbjuda stimulans, utmaning eller igenkänning och ge en känsla av välbefinnande. Kanske det viktigaste är att de erbjuder möjlighet att träffas och göra något tillsammans med andra, till skratt och glädje, till samtal eller bara tyst samvaro.

Närstående är alltid välkommen att vara med vid aktiviteterna. Myndigheternas riktlinjer måste dock följas.

Läs det senaste nyhetsbrevet från arbetsterapin: .Information från arbetsterapin Nockebyhöjden april 2022

SVPH