SVPH öppnar dagverksamhet 2023

SVPH kommer att öppna en dagverksamhet för demensvård från 1 januari 2023. Verksamheten kommer att välkomna upp till 15 gäster måndag till fredag. Verksamheten kommer bedrivas i helt nyrenoverade lokaler där man också kommer kunna utnyttja både Nockebyhöjdens utegym såväl som existerande lokaler för sjukgymnastik och arbetsterapi.

För att kunna deltaga i SVPH:s dagverksamhet krävs ett biståndsbeslut från kommunen.