SVPH motverkar ensamhet i seniorboendena under pandemin

SVPH har ansökt och fått statsbidrag via Socialstyrelsen för att motverka ensamhet i seniorboendena under pandemin. Projektet pågår fram till årsskiftet.

Nu finns en person anställd på heltid i seniorboendet, som genom uppsökande verksamhet erbjuder olika trivselaktiviteter. Bland aktiviteterna finns lunchgemenskap, samtalsträffar och gemenskap såväl utomhus som inomhus. Det blir ”gemenskap med avstånd” där man håller avstånd till varandra, men ändå får glädjen att umgås tillsammans. För dem som har nedsatt hörsel har en särskild högtalare införskaffats för att underlätta för alla som talar och lyssnar.

Dessutom fortsätter träningen utomhus med de personliga tränare som tidigare anställts. De erbjuder styrketräning, kortare och längre promenader samt sittgympa till glädje för hyresgästerna som uttryckt stor uppskattning.

 

SVPH