SVPH får bidrag för att minska ensamhet bland äldre

Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux (SVPH) är en av de organisationer som får ta del av statsbidraget 2019 för insatser som bidrar till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre personer.

– Vi är glada över möjligheten att kunna anordna aktiviteter för gemenskap och stimulans samt skapa mötesplatser för äldre för att kunna bryta ensamhet och isolering i seniorboendet, säger Johan Hedberg, VD.

De tre områden som SVPH fokuserar på är träffpunkter för äldre personer med begynnande demensproblematik, ledarledd gruppgymnastik och gyminstruktion för att förbättra hälsan hos hyresgästerna i seniorboendet samt social gemenskap med musikuppträdanden och kaffeservering.

– Aktiviteterna äger rum i alla våra tre seniorboenden, säger chefen för Serviceavdelningen Jonas Allenbrant.

Seniorboendena har sammanlagt cirka 600 hyresgäster i tre anläggningar i Nockeby och Fredhäll

 

 

 

SVPH