Stipendieutdelning

SVPH:s medarbetare inom vård- och omsorg och hemtjänst, har möjlighet att årligen söka stipendier för kompetensutveckling ur Ingrid och Erhard Larsons stipendiefond.
Årets utdelning ägde rum den 18 september då stipendier delades ut för bl.a. kurs i förändringsledning, studiebesök på äldreboenden och sjukhem, utbildning i demensvård och storföreläsning för medarbetare i hur man tillsammans kan skapa en bättre arbetsplats.

Här är några bilder från dagens evenemang:

 

 

SVPH