Statsbidrag för stöd till seniorboende

SVPH har sökt och beviljats ekonomiskt stöd för att utveckla omsorgen av personer med demensproblematik som bor i seniorboendena. Pengarna kommer att användas till handledning och upprättande av personcentrerade bemötandeplaner i hemtjänsten samt till en stödgrupp för anhöriga/närstående i seniorboendet.

En Silviasjuksköterska från Nockebyhöjdens vård- och omsorgsboende kommer att finnas tillgänglig som stöd i dessa frågor fram till årsskiftet 2022/2023.

SVPH