Solceller och återvinning av matavfall bidrar till bättre miljö

För SVPH är miljö och hållbarhet en viktig del av verksamheten. Under 2022 accentuerades frågorna när priserna på energi och mat sköt i höjden och påverkade hela samhället.

Redan år 2021 monterades de första solcellerna och i år planeras ytterligare solceller på fastigheterna i Nockeby. Tanken är att de ska generera så pass mycket energi att det återbetalar sig inom en 10-årsperiod.

  • Vi är glada över att det byggdes platta tak på Nockebyhus på 1970-talet. Där är det enkelt och effektivt att sätta upp solceller, säger VD Susanne Jidesten.

Men det är inte bara solceller som bidrar till en mer hållbar miljö. Det som sker kontinuerligt är också att byta till LED-lampor, källsortera och SVPH har nyss bytt ut sin bilpark till el-bilar.

SVPH har bytt sin bilpark till elbilar

Även inom lokalvården är man medveten om att ha fokus på genomtänkta miljöval. Två anläggningar för användning av Ultravatten har installerats i Nockebyhus och Bromma Strand, vilket bidrar till att minska användningen av kemiska medel för rengöring.

– I senioranläggningarnas kök har matsvinnet minskat och det matavfall som ändå blir kvar mals ner i en avfallskvarn eller hämtas av Stockholm vatten och Avfall.  Matavfallet kan sedan omvandlas till biogas eller biogödsel. Biogas driver många av stadens bussar och biogödsel används för som växtnäring till åkermark, berättar miljösamordnare Matilda Görl.

– Ett annat stort steg som pågår är det fortsatta arbetet med digitalisering både gentemot hyresgästerna och för att underlätta för personalen i det dagliga arbetet, säger Susanne Jidesten och tar som exempel den städapp där personalen ska kunna hämta sitt arbetsschema och rapportera till sin gruppledare.

– Vår förhoppning för 2023 är också att minska antalet utskrifter på papper och få fler att läsa information digitalt, både hyresgäster och personal, säger Matilda Görl.