Ställ dig i kö

Du som har fyllt 55 år är välkommen att registrera dig i vår lägenhetskö.

OBS: Ange alltid ditt personnummer (12 siffror: ååååmmddxxxx) som användarnamn vid registreringen. Om du inte har ett 12-siffrigt personnummer behöver du kontakta köhandläggaren, som hjälper dig med registrering.

Om ni är ett par som söker gemensam bostad, gör så här:
1) Person 1 registrerar sig och får en inloggning.
2) Person 2 registrerar sig med sitt personnummer och får en inloggning och loggar sedan in och anger därefter medsökande (person 1) under rubriken: Ändra profil, Medsökande.

Vi tar ut en avgift på 300 kr+ moms, totalt 375/person och år (gäller 2022).  Avgiften betalas oavsett när under året som du registrerar dig.
Beloppet faktureras i efterhand till din e-postadress
från företaget FINQR som SVPH samarbetar med. Detta innebär att fakturan betalas till bankgironummer med angiven betalningsmottagare FINQR/SVPH. Du kan själv kontrollera att din betalning har blivit registrerad. Det gör du genom att gå in via deras hemsida och ange fakturans OCR-nummer samt ditt postnummer. Här finns även möjlighet att hämta en kopia på fakturan.

FAKTURERING 2022
Fakturor för 2022 skickades ut via e-post eller brev från FINQR i slutet av mars och påminnelse i slutet av april.

Följande regler gäller:
-Om fakturan inte betalas på förfallodagen skickas en påminnelse ut.
– Om fakturan inte betalas på förfallodagen efter påminnelsens förfallodag avregistreras du från lägenhetskön.

Har du frågor gällande betalning av fakturan är du välkommen att kontakta FINQR antingen via hemsidan eller e-post: support@finqr.se

Övriga frågor, kontakta köhandläggare epost: boansok@svph.se eller tel. 08-579 777 60 telefontid måndag-torsdag kl. 8.00 – 9.30.

Du är själv ansvarig för att dina uppgifter (adress, e-postadress och telefonnummer) hos oss är aktuella genom att logga in och göra ändringar.

Information om inflyttningsprocessen

SVPH