Fredhällshusen våren 2019

Besöksadress: Fredhällsgatan 12, (huvudentrén) Stockholm.
Anmäl dig till boansok@svph.se

Torsdag 17 januari kl. 10 – 11.30
Torsdag 24 januari kl. 14 – 15.30 FULLBOKAT
Tisdag 29 januari kl. 14 – 15.30 FULLBOKAT
Tisdag 5 februari kl. 14 – 15.30
Torsdag 14 februari kl. 10 – 11.30
Torsdag 21 februari kl. 14 – 15:30
Tisdag 12 mars kl. 14 – 15:30
Torsdag 21 mars kl. 14 – 15.30
Tisdag 26 mars kl. 14 – 15.30
Tisdag 2 april kl. 10 – 11.30
Torsdag 25 april kl. 14 – 15.30
Tisdag 7 maj kl. 10 – 11.30
Torsdag 16 maj kl. 14 – 15.30
Torsdag 23 maj kl. 14 – 15.30
Tisdag 4 juni kl. 14 – 15.30
Tisdag 11 juni kl. 14 – 15.30

SVPH