Fredhällshusen våren 2019

Besöksadress: Fredhällsgatan 12, (huvudentrén) Stockholm.
Anmäl dig till boansok@svph.se
Om det är fullbokat kan du ställa dig på reservplats.

Tisdag 12 mars kl. 14 – 15:30 FULLBOKAT
Torsdag 21 mars kl. 14 – 15.30 FULLBOKAT
Tisdag 26 mars kl. 14 – 15.30 FULLBOKAT
Tisdag 2 april kl. 10 – 11.30 FULLBOKAT
Torsdag 25 april kl. 14 – 15.30 FULLBOKAT
Tisdag 7 maj kl. 10 – 11.30 FULLBOKAT
Torsdag 16 maj kl. 14 – 15.30 FULLBOKAT
Torsdag 23 maj kl. 14 – 15.30 FULLBOKAT
Tisdag 4 juni kl. 14 – 15.30 FULLBOKAT
Tisdag 11 juni kl. 14 – 15.30 FULLBOKAT

SVPH