Fredhällshusen hösten 2019

Besöksadress: Fredhällsgatan 12, (huvudentrén) Stockholm.
Anmäl dig till boansok@svph.se

Datum för höstens informationsvisningar publiceras i mitten av augusti.

SVPH