Renovering Nockebyhem

Oktober 2021:

   

Återflyttarna har börjat och den nyrenoverade matsalen är åter i bruk till glädje
för hyresgästerna som åt där igen första gången den 26 oktober.

September 2021:

     
Ny serveringsdisk har            Korridorarbeten               Ställningarna på A-huset
börjat byggas i matsalen.                                                 är borttagna.

Augusti 2021:

 
Klubbrummet, gästernas bibliotek och syrummet är färdigrenoverade och inflyttade.


Uthyrning av de sista lägenheterna med inflyttning 2022 har
påbörjats. Bilden är från visningslägenheten.

Juni och Juli 2021:

Ställningarna på taket började plockas ned och det blev plats för midsommarstången.

Klubbrummet har fått parkettgolv och arbetena pågår under storköket i kulvert och gångar.
  

Maj 2021:

Leverans av balkongfronter till A-huset.

Körsbärsträdet blommar utanför C-huset. Nya balkonger byggs på A-huset.

 

Nystädat på innergårdens terrass och boulebanan är krattad och redo för spel..

 

April 2021:
Två nya bodar för att byggarbetarna ska kunna byta om coronasäkert är nu på plats(bilden t v).
Den nybyggda gången till terrassen på innergården är klar (bilden t h).
 

Mars 2021:
Sandsugning i A-huset pågår. Vardagsrummet har tömts för att tillfälligt bli matsal när köket renoveras.
 

De första lägenheterna med inflyttning 2022 har börjat hyras ut och en visningslägenhet har iordningställts.

Visningslägenheten video

Februari 2021:

Nu är ställningarna på plats på A-husets sidor och tak (som ska täckas över).

Januari 2021:
Arbetet med att renovera den sista fastigheten, A-huset, har påbörjats. Ställningar kommer på plats utanför huset och material lyfts in på arbetsplatsområdet.
Inomhus har det vackra draperiet i motionssalen/filmsalen kommit på plats, det är både ljuddämpande och flamsäkert.
 

December:
Klubbrummet är “coronamöblerat” och stadsbibliotekets filial har fått temporär lokal i vävstugan.

Julen närmar sig och i vardagsrummet kan alla njuta av fina julkort som en av
hyresgästerna har broderat (nedan).

November 2020:
Nu har även C-huset fått nya balkonger, klicka på länken för kort video: C-husets nya balkonger


I början av varje korridor finns en mysig sittplats för samvaro och information.

A-husets balkonger tar ner (t.v.) och B-huset görs klart vecka 47.

Oktober 2020:

 

Balkongfronterna har kommit och börjat monteras på B-huset
Alla balkonger på B- och C-huset beräknas vara monterade till årsskiftet.

 
Expeditionen har fått tillfälliga lokaler under renoveringen. Vävstugan flyttas tillbaka till sina ordinarie lokaler och motionshallen har fått en vackert belyst fondtapet.

Titta på en kort presentation av hur en typlägenhet på 38 kvm ser ut efter renoveringen.

September 2020:

Renoveringen av B-huset börjar bli klar. Här är några bilder från den lägenhet som blir tillfälligt dagrum för de hyresgäster som ska evakueras från A-huset eller flytta tillbaka till sina ordinarie lägenheter i B-huset under hösten.

   

Augusti 2020:
Våra trädgårdsmästare gör allt för att det ska se trevligt ut utanför huvudentrén trots byggdammet.
 

Juli 2020:
Gula salongen (video) och intilliggande gästmatsalen har fått nya och omklädda möbler och  kan nu börja användas.

Juni 2020:

 
Taket på B-huset är klart och ska täckas av. Miljöstugan utanför A-huset är klar.

Maj 2020:
 
Gästtoalett och pentry utanför gästmatsalen.          B-huset korridor på bv.

April 2020:

   

 

Arbeten pågår på taket till B-huset.
Materialet dit transporteras med lyftkran sex våningar upp.


Utanför den fastighet som inte renoveras har våra
duktiga trädgårdsmästare anlagt en fin uteplats.

Mars 2020:

 

På innergården står tallen kvar, i källarplanet ligger lager med material,
utanför huvudentrén går hissen som levererar material till lägenheterna i
B-huset och en av våra hyresgäster har tagit fram hammocken och njuter
när det är sol på uteplatsen.

Januari 2020:

Ställningar byggs på B-husets tak och snart finns ställningar runt hela fastigheten.
Grunden till det nya miljöhuset i anslutning till köket har gjutits klar.

December 2019:

Tvättstugan med nya fina maskiner och torkskåp har börjat användas och strykrummen i C-huset är klara.

På innergården pågår arbete, men för att göra det litet trevligare för hyresgästerna som bor i markplan, har samtliga fått en fin gran med juleljus på uteplatsen.

I B-husets källare är det stökigt medan arbetena pågår för fullt. En trappa upp i huvudentrén möts man av en fin dekorerat julgran och julstjärnor i alla fönster.

 

I gästmatsalen och “Gula salongen”  är möblerna på plats, snart kan de börja användas.

November 2019:

Den stora kranen utanför huvudentrén lyfter över material ovanför huset.

 

Rivningen i B-huset har påbörjats, ställningarna utomhus börjar komma på plats.
  

Gästmatsalen och gula salongen håller på att färdigställas.

Oktober 2019:

I C-huset har hyresgästerna fått tillfälliga balkonglösningar i väntan på bygglov. Tvättstugan i C-huset har fått nya fina maskiner och i B-husets källarplan pågår utrymning av gymnastiksalen inför renoveringsarbetena som påbörjas i november.

September 2019:

De första hyresgästerna har börjat flytta tillbaka till sina nyrenoverade lägenheter i C-huset. I korridorerna finns upplysta nischer att sitta och vila i. Köken är vita och fräscha med karusellskåp och mjuka skåphandtag i vackra träslag.
 

Inredningen i lägenheterna börjar komma på plats och väggarna i korridorerna har börjat målas och tapeter och belysning sätts upp.
    

Augusti 2019:
Ställningarna runt B-huset börjar sättas upp samtidigt som källarförråden börjar bli klara och magasinerade förråd börjar flyttas tillbaka.

   

Juli 2019:

Köken och badrummen börjar komma på plats, liksom färdigställande av korridorer med fina sittplatser i små nischer.

Juni 2019:

Arbete pågår med att färdigställa källarförråd samt lägenheter i C-huset, som ska vara klara för inflyttning i mitten av september 2019. Ny takpapp läggs på C-huset. Veporna är också på plats.

       
  

Maj 2019:

Sprängningsarbeten pågår utanför A-huset inför byggandet av ett nytt fläktrum.

     

April 2019:

I B- och C-huset pågår bland annat sandsugning för nya rörschakt, betonggjutning av bottenplattor till nya balkonger och rivning av tak.
     

Mars 2019:

Mycket har hänt under mars månad. Utomhus med grävning och igenläggning i markplan. På taket till C-huset har väderskyddet börjat sättas upp och inomhus har rivning av lägenheterna påbörjats.
   

Februari 2019:

2019-02-27: Byggställningar och hiss klara runt C-huset. Grävning runt A-huset har påbörjats.

2019-02-15: Byggnadsställningarna börjar monteras på C-huset och arbetet på innergården fortsätter.

  

2019-02-13 Balkongerna börjar rivas på C-huset.

    

2019-02-01 Dränering runt huvudentrén och fin avskärmning i korridoren i entréplanet.

     

Januari 2019:

2019-01-25 Se video: Grävning utanför huvudentren
Inomhus är snart den provisoriska gästmatsalen klar och flyttad till oktogonen.
   

2019-01-15 Se video: De första byggbodarna kommer på plats

2019-01-14 Dränering runt matsalen, underreden till byggbodar på plats och tillfällig gästmatsal i oktogonen.
       

Se video: Igenfyllning av dräneringen runt C-huset har påbörjats.

December 2018:
Dräneringsarbetet pågår för fullt runt B- och C-husen.
Klicka på bilden nedan för att se den i större format.

November 2018:
Trädfällning 20181129 Video på trädfällning inför bodetableringen.

Oktober 2018:
Det utvändiga arbetet har påbörjats med att sätta upp skyddsstaket och grävarbeten för dränering runt fastigheterna.

SVPH