Frågor och svar

Fråga: Vad krävs för att flytta in hos SVPH?
Svar: Du ska ha fyllt 55 år och vara registrerad i vår lägenhetskö. Du bör också känna dig bekväm med att bo i ett aktivt seniorboende med social gemenskap.  Läs mer.

Fråga: Vad menas med ett aktivt seniorboende i social gemenskap?
Svar: För att du ska trivas behöver du tycka om att umgås i en social gemenskap. Förutom de dagliga gemensamma middagarna i restaurangen, finns ett stort antal aktiviteter som drivs av hyresgästerna själva, där SVPH står för lokalerna och dit du är välkommen att delta och bidra. Du kan också starta egna aktiviteter om du saknar något. Läs mer.

Fråga: När kan jag ställa mig i kö?
Svar: När du har fyllt 55 år. För par gäller att den ena personen måste ha fyllt 55 år för att få ställa sig i kö tillsammans.

Fråga: Förlorar jag min kötid när jag flyttar in?
Svar: Ja, som hyresgäst kan du inte stå kvar i kön.

Fråga: Hur fungerar det när man registrerar sig som par i lägenhetskön?
Svar: Par måste registrera sig var och en för sig med varsin egen e-postadress. Därefter anger man varandra som medsökande i formuläret (läs mer). Båda är då självständiga sökande men har möjlighet att söka en lägenhet avsedd för två personer. Om en person lämnar lägenhetskön står således den andra personen kvar med sin ansökan och kötid.

Fråga: Måste man vara gift med den man står i kö med?
Svar: Nej

Fråga: Hur lång är kön till seniorboendet?
Svar: Det står cirka 8 000 personer i lägenhetskön (september 2022).

Fråga: Kostar det något att stå i kön?
Svar: En avgift omf.n.  300 kr + moms, totalt 375 kr/person och år tas ut. Faktura skickas   med e-post från företaget FINQR, som SVPH samarbetar med. Det årliga utskicket går i slutet av mars.
Läs mer här: Ställ dig i kö

Fråga: Måste jag ange ett svenskt personnummer när jag registrerar img?
Svar: Ja. Om du inte har ett svenskt personnummer (12 siffror) behöver du kontakta köhandläggaren som kan registrera dig manuellt.

Fråga: Erbjuder ni hyresrätt eller bostadsrätt?
Svar: Det är endast hyresrätter i seniorboendet.

Fråga: Hur lång tid tar det att få en lägenhet?
Svar: Det beror på när en lägenhet som blir ledig kan hyras ut och hur många som visar intresse för samma lediga lägenhet utifrån de fastställda inflyttningsreglerna.

Fråga: Vilka regler gäller för inflyttning?
Svar:
Du måste först anmäla ditt intresse när en ledig lägenhet publiceras. Sedan bjuds de som har längst kötid in till visning av lägenheten och får möjlighet att tacka ja eller nej. Om du tackar nej två gånger eller inte kommer på visning av lägenheten (räknas som nej) så hamnar du i karantän i två år.  Mer information om inflyttningsprocessen lämnas av köhandläggaren.

Fråga: Hur många personer bjuds in till visning av en lägenhet efter att den har publicerats?
Svar: Vi bjuder in ett begränsat antal personer  av dem som anmält intresse och har längst kötid.

Fråga: Hur stora är lägenheterna
Svar: Vi har lägenheter avsedda för en person som är mellan 31-50 kvm och lägenheter som är avsedda för två personer som är mellan 50-93 kvm. Storlekarna skiftar mellan de olika senioranläggningarna.

Fråga: Vad kostar det att bo hos SVPH?
Svar: Du betalar en totalhyra som består av grundhyra för lägenheten samt lägenhets- och personservice. Exempel på totalhyror fr o m 1 april 2022

Fråga: Måste man äta middagen som serveras?
Svar: I totalhyran ingår middag varje dag i våra restauranger. Möjlighet till en mindre s.k. restitution (avdrag) finns om du är borta minst fem sammanhängande dagar och för närvarande högst 60 dagar per kalenderår.

Fråga: Får jag bo kvar om jag blir sjuk?
Svar: Om du är i behov av extra stöd och hjälp och får ett biståndsbeslut från stadsdelen om hemtjänst, bedriver SVPH hemtjänst i egen regi. Om du inte längre har möjlighet att klara dig själv och får ett biståndsbeslut, har du möjlighet att ansöka om plats i SVPH:s vård- och omsorgsboende Nockebyhöjden.

Fråga: Måsta jag gå på informationsvisning innan jag flyttar in?
Svar: Vi ser gärna att du har deltagit i en informationsvisning av den anläggning som du flyttar in i. Informationsvisningar äger rum vid ett flertal tillfällen vår och höst.

Fråga: Hur många lägenheter förmedlas varje år?
Svar: Det varierar, men i genomsnitt förmedlas 25-30 lägenheter varje år.

Fråga: Har alla anläggningar hiss?
Svar: Ja

Fråga: Har alla lägenheter balkong?
Svar: I Nockebyhus och Nockebyhem har alla lägenheter balkong eller uteplats. I Fredhällshusen finns ett fåtal lägenheter med balkong.

Fråga: Kan jag hyra garage eller parkeringsplats ?
Svar: Ja, men först efter att du har fått ett lägenhetskontrakt och flyttat in. Tala med boendechefen i anslutning till inflyttning. Samtliga anläggningar har mycket goda kollektivtrafikförbindelser med buss, tunnelbana och eller spårvagn.

Fråga: Får jag ta med mitt husdjur?
Svar: Du får inte hysa husdjur i lägenheten, däremot är husdjur välkomna på tillfälligt besök.

Fråga: Jag har barn som bor hemma, får jag ta med dem?
Svar: SVPHs seniorboende är avsett för personer över 55 år. Barn, vänner och anhöriga är självklart välkomna att hälsa på.

SVPH