Frågor och svar

Fråga: Vad krävs för att flytta in hos SVPH?
Svar: Du ska ha fyllt 55 år och vara registrerad i vår lägenhetskö samt ha tillräcklig kötid. Vad som är tillräcklig kötid varierar och beror på efterfrågan på de lediga lägenheter som publiceras på vår hemsida. Du bör också känna dig bekväm med att bo i ett aktivt seniorboende med social gemenskap.  Läs mer.

Fråga: Vad menas med ett aktivt seniorboende i social gemenskap?
Svar: För att du ska trivas behöver du tycka om att umgås med andra i en social gemenskap. Förutom de dagliga gemensamma middagarna i restaurangen, finns ett stort antal aktiviteter som drivs av hyresgästerna själva, där SVPH står för lokalerna, och dit du är välkommen att delta och bidra. Du kan också starta egna aktiviteter om du saknar något. Läs mer.

Fråga: När kan jag ställa mig i kö?
Svar: När du har fyllt 55 år. För par gäller att den ena personen måste ha fyllt 55 år för att få ställa sig i kö tillsammans.

Fråga: Hur räknas kötiden?
Svar: Kötiden räknas från den dag som man registrerar sig. Varje dag motsvarar en “köpoäng”.

Fråga: Förlorar jag min kötid när jag flyttar in?
Svar: Ja, som hyresgäst kan du inte stå kvar i kön.

Fråga: Hur fungerar det när man registrerar sig som par i lägenhetskön?
Svar: Par måste registrera sig var och en för sig med en egen e-postadress. Därefter anger man varandra som medsökande i formuläret (läs mer). Båda är då självständiga sökande men har möjlighet att söka en lägenhet avsedd för två personer. Om en person lämnar lägenhetskön står således den andra personen kvar med sin ansökan och kötid.

Fråga: Måste man vara gift med den man står i kö med?
Svar: Nej

Fråga: Hur lång är kön till seniorboendet?
Svar: Det står drygt 9 000 personer i lägenhetskön.

Fråga: Kostar det något att stå i kön?
Svar: En avgift om 300 kr/person och år tas ut.

Fråga: Erbjuder ni hyresrätt eller bostadsrätt?
Svar: Det är endast hyresrätter i seniorboendet.

Fråga: Hur lång tid tar det att få en lägenhet?
Svar: Det beror på när en lägenhet som blir ledig kan hyras ut och hur många som visar intresse för samma lediga lägenhet. Ibland kan det gå fort men oftast får man räkna med en kötid på närmare 10 år. För närvarande är det inflyttningsstopp i Nockebyhem på grund av förestående stambyte och renoveringar. Det innebär att endast enstaka lägenheter i Nockebyhus och Fredhällshusen hyrs ut eftersom de flesta fortfarande behövs för evakueringsboende från Nockebyhem.

Fråga: Vilka regler gäller för inflyttning?
Svar:
Från årsskiftet 2020 tillämpar SVPH nya inflyttningsregler. Information finns på länken här: Nya inflyttningsregler 1 januari 2020

Fråga: Hur stora är lägenheterna
Svar: Vi har lägenheter avsedda för en person som är mellan 31-50 kvm och lägenheter som är avsedda för två personer som är mellan 50-90 kvm. Storlekarna skiftar mellan de olika senioranläggningarna.

Fråga: Vad kostar det att bo hos SVPH?
Svar: Du betalar en totalhyra som består av tre delar; lägenhetshyra, lägenhetsservice och personservice. Totalhyra 2019 t o m 31 mars 2020

Fråga: Måste man äta middagen som serveras?
Svar: I totalhyran ingår middag varje dag i våra restauranger. Möjlighet till en mindre s.k. restitution (avdrag) finns om du är borta minst fem sammanhängande dagar och för närvarande högst 60 dagar per kalenderår.

Fråga: Får jag bo kvar om jag blir sjuk?
Svar: Om du är i behov av extra stöd och hjälp och får ett biståndsbeslut från stadsdelen om hemtjänst, bedriver SVPH hemtjänst i egen regi. Om du inte längre har möjlighet att klara dig själv och får ett biståndsbeslut, har du möjlighet att ansöka om plats på vårt vård- och omsorgsboende Nockebyhöjden.

Fråga: Måsta jag gå på informationsvisning innan jag flyttar in?
Svar: Vi ser gärna att du har deltagit i en informationsvisning av den anläggning som du flyttar in i. Informationsvisningar äger rum vid ett flertal tillfällen vår och höst. Aktuella datum för informationsvisningar.

Fråga: Hur många lägenheter förmedlas varje år?
Svar: Det varierar. För närvarande är det inflyttningsstopp i vår anläggning Nockebyhem på grund av stambyte och renovering, vilket innebär att vi endast förmedlar enstaka lediga lägenheter i Nockebyhus och Fredhällshusen.

Fråga: Har alla anläggningar hiss?
Svar: Ja

Fråga: Har alla lägenheter balkong?
Svar: I Nockebyhus och Nockebyhem har alla lägenheter balkong eller uteplats. I Fredhällshusen finns ett fåtal lägenheter med balkong.

Fråga: Kan jag hyra garage eller parkeringsplats ?
Svar: Ja, men först efter att du har fått ett lägenhetskontrakt och flyttat in. Det är kö på ett par år till garage (Nockebyhus och Nockebyhem) och parkeringsplatser (Nockebyhus och Fredhällshusen). Tala med boendechefen i anslutning till kontraktsskrivning. Samtliga anläggningar har mycket goda kollektivtrafikförbindelser med buss, tunnelbana eller spårvagn.

Fråga: Får jag ta med mitt husdjur?
Svar: Du får inte hysa husdjur i lägenheten, däremot är husdjur välkomna på besök.

Fråga: Jag har barn som bor hemma, får jag ta med dem?
Svar: SVPHs seniorboende är avsett för personer över 55 år. Barn, vänner och anhöriga är självklart välkomna att hälsa på.

SVPH