SVPH

Person­uppgifts­policy

SVPH Person­­uppgifts­­policy

Stiftelsen Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux, SVPH, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. I dokumentet nedan kan du läsa mer om hur vi samlar in, behandlar och skyddar dina uppgifter i enlighet med gällande lagstiftning samt från den 25 maj 2018 enligt den nya EU-lagstiftningen. Tillhandahållandet av dina personuppgifter är i vissa fall ett avtalsenligt krav eller har en rättslig grund. I den mån du inte tillhandahåller dina personuppgifter till oss kan det inverka på våra möjligheter att uppfylla avtalet med dig.