Vår historia

Juldagen år 1862 samlade Charlotte von Schwerin sina barn och barnbarn omkring sig. Hon hade länge funderat kring ensamma kvinnor och hur deras situation ofta försvårades när de blev äldre. Tänk om man kunde skaffa dem ett eget hem med varma rum, kärlek och omvårdnad.

Reaktionen hos barnbarnen blev omedelbar och en riksdaler och 50 öre samlades snabb ihop. Dessutom bestämde sig barnen för att genast börja sy, baka, snickra och ställa till med dock-basar. Grunden till SVPH var lagd.

Det har gått mer än fem generationer sedan dess. Vi lever idag i en helt annan värld än Charlotte von Schwerin och hennes barn och barnbarn gjorde. Mycket har hänt i samhället med ökad välfärd och en förändrad kvinnosituation samt allmän ålderspension. Förändringar, som innebär att SVPH välkomnar så alla personer 55+ som vill ställa sig i lägenhetskön och bidra med sina egna erfarenheter för att skapa en god gemenskap och ett aktivt seniorboende med trivsel och trygghet.
Dock har samtliga ordföranden som SVPH haft sedan 1862 varit kvinnor.

De grundläggande tankarna kring SVPH är lika aktuella idag som de var juldagen 1862. Idag är ledorden: trygghet, glädje, omtanke alla omsatta i praktisk handling. SVPH har en modern och väl fungerande verksamhet i tiden som omsätter Charlotte von Schwerins grundläggande tankar i praktisk handling.

Stora bilden ovan föreställer Benedickska huset som stod färdigt 1872 med plats för 40 kvinnor.
Lilla bilden är ett porträtt av Charlotte von Schwerin.

SVPH