SVPH i omvärlden

SVPH är partner i Ideell Arena, ett samarbete mellan idéburna organisationer vars verksamhet bygger på erfarenhetsutbyte och ömsesidigt lärande och vars fokus är att utveckla ledarskap och styrning i den ideella sektorn.
SVPH är också medlem i Fastighetsägarna och vårt kollektivavtal är med Vårdföretagarna.

Remissvar

Som en del i SVPH:s omvärldsbevakning, väljer vi att lämna remissvar på utredningar m.m. som rör frågor inom våra verksamhetsområden.

Remissvar SOU 2016 78 Välfärdsutredningen

Yttrande SOU 2017 33 Stärkt ställning för hyresgäster

Artiklar

Här kan du läsa de senaste nyhetsartiklarna om SVPH:

Femteklassare skrev till Nockebyhöjdens vård- och omsorgsboende

Forskningsprojekt på Nockebyhöjden om uthusträning för personer med demens (se sid 34)

Intervju med Silviafysioterapeut Madelene Danielsson.

Intervju med personalchef Laila von Scheele.

Artikel i Sunt arbetsliv om ledarskap.

SVPH