Styrelsen

SVPH:s styrelse utses av årsmötet

Styrelsen ansvarar för organisation och förvaltning samt utformar strategier och mål.

Valda fram till årsmötet 2019 är (bilden från vänster): Jan Lindman (kassadirektör), Björn Karlsson, Marie Wallenberg (vice ordförande), Elisabet Wennlund, Ingrid Sundström (ordförande), Fredric Landell och Björn Svärdling. Adjungerad till styrelsen är VD Johan Hedberg (ej i bild).

SVPH