Organisation

SVPH är en ideell förening utan vinstutdelning. Högsta beslutande organ är årsstämman, som utser styrelse. Om du vill bli medlem i föreningen ansöker du om medlemskap hos styrelsen. Medlemskap i SVPH är inte en förutsättning för att erbjudas boende och påverkar inte heller din kötid i lägenhetskön.

Den dagliga verksamheten leds av VD med stöd av ledningsgruppen.

Organisation

Ekonomi och personal
SVPH:s nettoomsättning 2018 var 179 262 tkr och resultatet -9 591 tkr.
SVPH har 235 tillsvidareanställda och 208 visstidsanställda (juli 2019).
Den totala sjukfrånvaron under 2018 var 7,15% (avser tillsvidareanställd personal).

SVPH