Organisation

SVPH är en ideell förening utan vinstutdelning. Högsta beslutande organ är årsstämman, som utser styrelse. Om du vill bli medlem i föreningen ansöker du om medlemskap hos styrelsen. Medlemskap i SVPH är inte en förutsättning för att erbjudas boende och påverkar inte heller din kötid i lägenhetskön.

Den dagliga verksamheten leds av VD med stöd av ledningsgruppen.

Organisation

Ekonomi och personal
SVPH:s nettoomsättning 2017 var 180 091 tkr och resultatet -6 527 tkr.
SVPH har ca 240 tillsvidareanställda och ca 190 visstidsanställda. Den totala sjukfrånvaron under 2017 var 6,51% (avser tillsvidareanställd personal).

SVPH