Organisation

Sedan den 1 april 2020 bedriver SVPH sin verksamhet i stiftelseform (Stiftelsen Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux) . Den dagliga verksamheten leds av VD med stöd av ledningsgruppen.

Ekonomi och personal
Föreningen SVPH:s nettoomsättning 2021 var 186 169 tkr och resultatet 2 053 tkr.
SVPH har 204 tillsvidareanställda och 211 visstidsanställda (december 2021).
Den totala sjukfrånvaron under 2021 var 4,5% (avser tillsvidareanställd personal).

Siffror för 2021 publiceras inom kort.

SVPH