Organisation

Sedan den 1 april 2020 bedriver SVPH sin verksamhet i stiftelseform (Stiftelsen Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux) . Den dagliga verksamheten leds av VD med stöd av ledningsgruppen.

Ekonomi och personal
Föreningen SVPH:s nettoomsättning 2019 var 176 882 tkr och resultatet -40 121 tkr.
SVPH har 204 tillsvidareanställda och 188 visstidsanställda (december 2020).
Den totala sjukfrånvaron under 2020 var 7,97% (avser tillsvidareanställd personal).

SVPH