SVPH - Här fortsätter livet - Miljöarbete

En viktig del av verksamheten

Miljö och hållbarhet

Redan 2021 monterades de första solcellerna och ytterligare planeras. Tanken är att de ska generera så pass mycket energi att det återbetalar sig inom en tioårsperiod.

Men det är inte bara solceller som bidrar till en mer hållbar miljö. Vi byter till lågenergi-lampor, källsorterar och har nyligen bytt ut bilparken till el-bilar.

Även inom lokalvården har vi fokus på genomtänkta miljöval. Två anläggningar för användning av ultrarent vatten har installerats i Nockebyhus och Bromma Strand, vilket bidrar till att minska användningen av kemiska medel för rengöring.

För att lyfta miljöfrågorna inom SVPH finns en deltidsanställd miljösamordnare. Här presenteras några av de arbeten som genomförts för hyresgäster, boende och medarbetare såväl inomhus som utomhus.

 • Källsortering av matavfall i alla seniorboenden
  Nockebyhöjdens vård- och omsorgsboende samarbetar med köket för att minska matsvinnet. I köken mals matavfall från matsalarna ner i en avfallskvarn, där resterna mixas för att sedan återvinnas till biogas och fjärrvärme.
 • Solpaneler
  På huvudkontorets tak finns solpaneler som årliga producerar cirka 75 000 kWh.
 • Bilpool
  Elbilar för både medarbetare och hyresgäster finns för anläggningarna i Bromma.
 • Växtbäddar
  I Bromma Strand finns anläggning för att rena dagvattnet via växtbäddar utanför den ena fastigheten.
 • Elcyklar
  Medarbetarna har tillgång till elcyklar för att ta sig mellan anläggningarna i Bromma och Fredhäll. Hyresgästerna kan låna elcykel på expeditionerna.
 • Ängsmark
  I anslutning till kolonilotterna vid Nockebyhus ligger ”Hjärtats äng” – en ängsmark med olika blommor och gräsarter som bland annat gynnar bin och fjärilar, något som också är bra för bikuporna i Nockebyhus.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fyll i din mejadress och tryck på sänd så får du nyheter om oss och vår verksamhet. Du kan också följa oss på Instagram.