Miljöarbete

För att lyfta miljöfrågorna inom SVPH, finns en deltidsanställd miljösamordnare. Här presenteras några av de arbeten som genomförts och planering av diverse insatser för en bättre miljö för hyresgäster, boende och medarbetare såväl inomhus som utomhus.

 • Källsortering av matavfall i alla seniorboenden.
 • Nockebyhöjdens vård- och omsorgsboende arbetar med att minska matsvinnet i samarbete med köket.
 • I köken mals matavfall från matsalarna ner i en avfallskvarn, där resterna mixas för att sedan återvinnas till biogas och fjärrvärme.
 • Solpaneler  har monterats på huvudkontorets tak försommaren 2021. Den årliga produktionen ligger på ca 75 000 kWh. Invigning skedde den 29 september 2021 av ordföranden (se bild).

  Foto: Björn Lindberg
 • Inomhus byts alla takarmaturer successivt ut till lågenergilampor (LED-belysning).
 • Bilpool med elbil för medarbetare (natt) och hyresgäster (dagtid) finns för anläggningarna i Bromma.
 • I samband med renoveringen av Nockebyhemsanläggningen kommer dagvattenrening att ske genom att rena dagvattnet via växtbäddar utanför den ena fastigheten. Projektet bekostas med medel från Naturvårdsverket.
 • Medarbetarna har tillgång till elcyklar för enklare transporter eller för att ta sig mellan anläggningarna i Bromma och Fredhäll.
 •  ”Hjärtats äng” har anlagts i anslutning till kolonilotterna vid Nockebyhus senioranläggning. Det är en ängsmark med olika blommor och gräsarter som bland annat gynnar bin och fjärilar, något som även är bra för bikuporna i Nockebyhus.
SVPH