Miljöarbete

För att lyfta miljöfrågorna inom SVPH, finns en deltidsanställd miljösamordnare. Här presenteras några av de arbeten som genomförts och planering av diverse insatser för en bättre miljö för hyresgäster, boende och medarbetare såväl inomhus som utomhus.

  • Källsortering av matavfall i alla seniorboenden.
  • Nockebyhöjdens vård- och omsorgsboende arbetar med att minska matsvinnet i samarbete med köket.
  • I köken mals matavfall från matsalarna ner i en avfallskvarn, där resterna mixas för att sedan återvinnas till biogas och fjärrvärme.
  • Solpaneler kommer har monterats på huvudkontorets tak försommaren 2021. Den årliga produktionen ligger på ca 75 000 kWh.
  • Inomhus byts takarmaturer successivt ut till lågenergilampor (LED-belysning).
  • Bilpool med elbil för medarbetare(natt) och hyresgäster (dagtid) inleds försommaren 2021 för anläggningarna i Bromma.
  • En förstudie pågår i samband med renoveringen av Nockebyhemsanläggningen, där man undersöker möjligheten att rena dagvattnet via växtbäddar utanför fastigheten. Projektet bekostas med medel från Naturvårdsverket.
  • Medarbetarna har tillgång till elcyklar för enklare transporter eller för att ta sig mellan anläggningarna i Bromma och Fredhäll.
  •  “Hjärtats äng” har anlagts i anslutning till kolonilotterna vid Nockebyhus senioranläggning. Det är en ängsmark med olika blommor och gräsarter som bland annat gynnar bin och fjärilar, något som även är bra för bikuporna i Nockebyhus.
SVPH