Miljöarbete

För att lyfta miljöfrågorna inom SVPH, finns en deltidsanställd miljösamordnare. Här presenteras några av de arbeten som genomförts och planering av diverse insatser för en bättre miljö såväl inomhus som utomhus.

  • 2019 anlades “Hjärtats äng” i anslutning till kolonilotterna vid Nockebyhus senioranläggning. Det är en ängsmark med olika blommor och gräsarter som bland annat gynnar bin och fjärilar, något som även är bra för bikuporna i Nockebyhus.
  • Vi har källsortering i alla seniorboenden.
  • Nockebyhöjdens vård- och omsorgsboende arbetar med att minska matsvinnet i samarbete med köket.
  • Solpaneler kommer att monteras på huvudkontorets tak våren 2020.
  • Inomhus byts takarmaturer ut till LED-belysning.
  • En förstudie pågår i samband med renoveringen av Nockebyhemsanläggningen, där man undersöker möjligheten att rena dagvattnet via växtbäddar utanför fastigheten.
  • Personalen har sedan slutet av mars 2020 tillgång till elcyklar för enklare transporter eller för att ta sig mellan seniorboendena i Bromma och Fredhäll.
SVPH