Ledningsgrupp

SVPH:s ledningsgrupp består av fem personer:

Johan Hedberg, VD
Anna Möller Wiedenborg, chef för administrativa avdelningen
Jonas Allenbrant, chef för serviceavdelningen
Dinka Bilic, chef för vård- och omsorgsavdelningen/Nockebyhöjden
Anders Karlsson, tf chef för fastighetsavdelningen

Samtliga nås via e-post: förnamn.efternamn(at)svph.se eller växeln tfn 08-579 777 00.

SVPH