Ledningsgrupp

SVPH:s ledningsgrupp består av fem personer. Samtliga nås via e-post: förnamn.efternamn(at)svph.se.


Johan Hedberg, VD


Anna Möller Wiedenborg,
chef för administrativa avdelningen (ekonomi, personal)


Jonas Allenbrant,
chef för serviceavdelningen (seniorboendet, kök/restaurang, lokalvård, hemtjänst)


Dinka Bilic,
chef för vård- och omsorgsavdelningen/Nockebyhöjden (demens/somatik)


Anders Karlsson,
chef för fastighetsavdelningen (drift, bygg, måleri, trädgård)

SVPH