Ledningsgrupp

SVPH:s ledningsgrupp består av fem personer. Samtliga nås via e-post: förnamn.efternamn(at)svph.se.


Johan Hedberg, VD
e-post: johan.hedberg(at)svph.se


Anna Möller Wiedenborg,
chef för administrativa avdelningen (ekonomi, personal)
e-post: anna.moller(at)svph.se


Jonas Allenbrant,
chef för serviceavdelningen (seniorboendet, kök/restaurang, lokalvård, hemtjänst)
e-post: jonas.allenbrant(at)svph.se


Dinka Bilic,
chef för vård- och omsorgsavdelningen/Nockebyhöjden (demens/somatik)
e-post: dinka.bilic(at)svph.se


Anders Karlsson,
chef för fastighetsavdelningen (drift, bygg, måleri, trädgård)
e-post: anders.karlsson(at)svph.se

SVPH