SVPH - Hemtjänst - Seniorboende

Att känna sig trygg

Hemtjänst hos SVPH

Allt vi gör på SVPH genomsyras av ett stort engagemang. För vår idé, för våra hyresgäster och övriga boende. För våra medarbetare, för det som har varit, det som är nu och det som ska bli sedan. Därför erbjuder vi även hemtjänst på uppdrag av Stockholms stad.
 
Inom vår hemtjänst utgår arbetet från ett salutogent förhållningssätt. Det innebär bland annat att vi fokuserar på det positiva och stödjer dig i att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. På SVPH ser vi till hela människan och bidrar till att skapa en tillvaro som blir både meningsfull och hanterbar.
 
Du har rätt till hemtjänst om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte själv klarar av din vardag – från hjälp med enklare sysslor några timmar per månad, till omfattande omsorg flera gånger om dygnet – utifrån dina individuella behov.

För att få hemtjänst krävs ett biståndsbeslut från kommunen. En handläggare utreder dina behov och fattar därefter ett biståndsbeslut om vilken hjälp du har rätt till.

Läs mer om SVPH:s hemtjänst

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fyll i din mejadress och tryck på sänd så får du nyheter om oss och vår verksamhet. Du kan också följa oss på Instagram.