Rekryteringsprocessen

Rekryteringsprocessen ska leda till att vi hittar rätt person till den utannonserade tjänsten. Vårt mål är att alltid hantera inkomna ansökningar på ett rättvist och professionellt sätt. Vår strävan är att urvalet bygger på rätta kompetenser och meriter som den sökande har. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och att du delar våra värderingar och ledord.

Stegen i rekryteringsprocessen är:
1. Kravprofil för aktuell tjänst
2. Annonsering
3. Gallring av inkomna ansökningar
4. Intervju av utvalda sökanden
4.1: Språktest
5. Referenstagning
6. Anställning
7. Återkoppling

SVPH