Information om cookies på webbplatsen

Vi använder cookies på vår webbplats. Det är små textfiler som lagras på din digitala enhet när du använder webbplatsen, för att exempelvis underlätta vissa funktioner såsom navigering. SVPH använder s.k. sessionscookies som sparas temporärt på din dator och används för att hålla reda på inställningar under besöket på en webbsida, bl.a. registrerar att webbläsaren kan ladda ner filer och håller i minne att användaren är inloggad. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare. Om du tackar nej till cookies på webbplatsen så fungerar inte ett antal tjänster och funktioner på webbplatsen.

Cookies används på webbplatsen för att samla in statistik genom webbanalysverktyget Google Analytics, som registrerar information om hur besökarna använder webbplatsen. Informationen sparas i ungefär en dag för att vi ska veta hur många besökare webbsidorna har.

Dina rättigheter
I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling.

Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att när som helst återkalla hela eller delar av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter med effekt från och med att återkallelsen är gjord.

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Läs vår fullständiga Integritetspolicy

Kontakta oss
Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss på: info(at)svph.se

SVPH