Utomhusarbeten i Nockebyhem

Nu är renoveringen av 180 lägenheter i Nockebyhem klar och under första kvartalet 2022 flyttade närmare 100 nya hyresgäster in. Här kan du se bilder från renoveringsstarten 2018 fram till idag: Renovering av 180 seniorlägenheter i Nockebyhem.

På bilden nedan syns arbetena med anläggning för dagvattenrening för att slippa utsläpp av mikroplaster i Mälaren, samt och anläggandet av en boulebana.

SVPH