Ett litet bidrag till klimatförbättring

I samband med renoveringen av senioranläggningen Bromma Strand, ansökte SVPH om och fick pengar från Naturvårdsverket huvudsakligen för att kunna rena dagvatten och gynna biologisk mångfald.

Nu har SVPH tre anlagda biobäddar för dagvattenrening samt två fina vattentrappor med porlande vatten med placering på innergården respektive vid boulebanan. Genom biobäddarna så får man en naturlig rening av dagvattnet. Vattentrapporna är speciellt uformade och används för att syresätta vattnet som strömmar igenom. Dessutom är de till gagn för såväl insekter som fåglar och inte minst ett avkopplande porlande ljud för hyresgäster och besökare.

I veckan var Torbjörn Frisö från företaget Virbela, som hjälpt till med anläggningen, och berättade mer för hyresgästerna om hur dessa urbana vårmarker fungerar och hur de bidrar till att förbättra klimatet.

  • Vi vet att vatten både kan vara ett problem och en resurs, sade Torbjörn Frisö och refererade till de rådande klimatförändringarna.
  • Samtidigt är det värdefullt med vårmarker både stora och mindre, sade han.